Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Školení Laser

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search


Základní použití laserových řezaček

Prekvizity

 • Obecná BOZP

Obsah

 • Princip činnosti a vlastnosti laserů.
 • BOZP a PO:
  • nebezpečí a rizika (požár, zasažení paprskem, odražený paprsek, toxické/chemicky aktivní splodiny, mechanické škody, laser bez dozoru),
  • bezpečnostní prvky strojů a ochranné pomůcky (chlazení, ofuk, odtah, central stop, brýle, rukavice),
  • postupy při provozní nehodě, havárii nebo poruše (požár, zásek mechaniky, nefunguje software),
  • postupy první pomoci (viz. školení Obecná BOZP - popálení, nadýchání splodin, ozáření laserovým paprskem, mechanický úraz).
 • Kontrola a příprava stroje před pálením.
 • Příprava dat.
 • Povolené/zakázané materiály.
 • Ukončení výpalu, sejmutí obrobku, vypnutí stroje.

Prezentace, dokumenty

Linky