Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

3D sonda Heimer

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: OK
  • Typ: Heimer 3D-TASTER NG
  • Rozlišení: 0.01mm
  • Průměr upínacího trnu: 20mm
  • Orientační cena přístroje: $450
  • Orientační cena měřící koncovky: $45

Obecná varování

  • Jedná se o jemný a drahý měřící přístroj, při jeho používání na sebe berete odpovědnost za případné poškození
  • Použití možné pouze s výslovným svolením vlastníka(Zoid)
  • Před použitím zkontrolujte zda je přístroj kompletní a nepoškozený.
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Školení_Metalworks