Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

3D sonda Heimer

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: Dočasně mimo LAB z důvodu stěhování
  • Typ: Heimer 3D-TASTER NG
  • Rozlišení: 0.01mm
  • Průměr upínacího trnu: 20mm
  • Orientační cena přístroje: $450
  • Orientační cena měřící koncovky: $45

Obecná varování

  • Jedná se o jemný a drahý měřící přístroj, při jeho používání na sebe berete odpovědnost za případné poškození
  • Použití možné pouze s výslovným svolením vlastníka(Zoid)
  • Před použitím zkontrolujte zda je přístroj kompletní a nepoškozený.
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Školení_Metalworks