Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Centrální logování

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search


K logování provozu strojů v labu využíváme Graylog server. Zprávy jsou formátovány jako JSON a předávány pomocí AMQP protokolu skrze RabbitMQ.

Co logujeme?

Zapnutí/vypnutí stroje, přihlášeného uživatele, čas práce, chyby a další informace, které nesbírá Labman.

Jak se zapojit?

Pokud v labu provozujete stroj, který chcete zapojit do logovacího systému, napište Šimonovi.

Proč vlastní formát zprávy a ne *syslog* ?

Viz výše - potřebujeme předávat větší množství informací a využití standardního syslogu by nebylo efektivní.