ED Carrybee

From Industra Labs
Jump to: navigation, search

Školení manipulace a programování vozítka Carrybee Kai.

Prekvizity

  • Obecná BOZP

Obsah

  • Záloha aktuálního nastavení a programů
  • Koncepce programování vozítka
  • Využití Virtualboxu pro programování
  • Nahrávání programů a nastavení přes sériovou linku