Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

LaserNova63

From Industra Labs
(Redirected from EQ LaserNova63)
Jump to navigation Jump to search

Dočasné omezení provozu.

 • Maximální dovolený výkon laseru je 95%.
 • Hodnoty pro pálení/gravírování na vzornících a na wiki považujte pouze za orientační.
Thunder Laser / Nova 63 (CO2 Laser)

Parametry

 • Status: OK
 • Typ laseru: CO2
 • Výkon: 120W
 • Chlazení: vodní
 • AirAsisst: automaticky spouštěný kompresor
 • Elektonika: RUIDA
 • Ovládací SW: LightBurn (originál RDWorksV8)
 • plocha 1600×1000 mm, výška osy Z až 230 mm

Pravidla

 • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Školení Laser
 • Nikdy nepoužívejte s odstraněnými bezpečnostními kryty
 • Laser nesmí být v provozu bez odtahu spalin a chlazení trubice
 • Zpracovávejte pouze schválené materiály. Platí přísný zákaz práce s PVC a mědí i ve formě plošných spojů.
 • Neprovádějte na laseru žádné servisní úkony jako čištění čoček a zrcadel, seřizování optické trasy. Jediným povoleným úkonem je výměna koncové sady s čočkou, která je součástí školení
 • Není povoleno nahrávání jobů přes USB, pokud byl job vytvořen jinde než na PC u laseru. Jiné instalace neobsahují aktuální konfiguraci stroje.
 • Nikdy nečistěte čočku či jiné části laseru. Znečištění či jiné nedostatky nahlaste core týmu, který co nejdříve sjedná nápravu.

Checklist před pálením

 • Zapnout chlazení
 • Zapnout elektroniku
 • Vložit materiál
 • Seřídit focus
 • Uložit si Origin
 • V programu LightBurn záložka Move, Tlačítko "Get position", následně záložka laser tlačítko "Show last position" dvakrát
 • Podle polohy laseru rozmístit předlohy a nastavit rychlosti
 • Zapnout laser
 • Zahájit výpal

Rychlosti, nastavení

Vyzkoušené hodnoty pro různé materiály najdete na této stránce.

Pro řez silnějších materiálů je lepší využít dot mode.

Odpad, odřezky

Vlevo od laseru je umístěno několik krabic. Pro odpad z laseru použijte krabici Laser odpad, případně koš na směsný odpad. Zbytky materiálu, ktere by se někomu mohly hodit, dejte do bedny K rozebrání.

Krabice Geometrické odřezky slouží jako zdroj materiálu na workshopy pro malé děti. Vhazujte vaše odřezky dle vašeho uvážení a zdravého rozumu.

Zakázané materiály

 • cokoli obsahující chlor
 • Hobbyglass (Polystyrol)
 • zrcadla, měď, PCB
 • ABS
 • pěnové materiály pouze pod dohledem CORE týmu

Cena

Level členství Čas,cena
0 OMH(čtvrtek 18-22) 60Kč/10min
1 kdykoliv 4h v ceně pak 60Kč/10min
2 kdykoliv 6h v ceně pak 60Kč/10min
zakázková výroba pro nečleny 250Kč/10min (bez DPH), 302.5Kč/10min (s DPH)

Výměnné hlavy

dvouplacová hlava

2" laserová hlava

 • dafaultní hlavice pro univerzální použití
 • vhodná na řezy materiálu do 10mm
 • vhodná na engrave
čtyřpalcová hlava

4" laserová hlava

 • hlava určená na hlubší řezy
 • nevhodná pro engrave
 • není možno ji používat s autofocusem(je delší a po autofocusu je vždy v kolizi s materiálem)
hlava na vysoké rozlišení

HR laserová hlava

 • hlavice specializovaná na engrave
 • lze dosáhnout většího rozlišení
 • nevhodná na řezy
 • je nezbytné přesně nastavit fokus, používá se jiná měrka než na ostatní hlavy
 • dostupná na vyžádání, použití pouze po konzultaci s CORE teamem

Instalace LightBurn na vlastní počítač

 • stáhnout trial(30 dní) na https://lightburnsoftware.com/pages/trial-version-try-before-you-buy
 • při instalaci zvolit
  • Controler: Ruida
  • Width:1600
  • Height:1000
  • Origin: Rear left(vlevo vzadu)
  • Nepovolujte softwaru manipulaci se Z osou, může způsobit vážnou kolizi a poškození zařízení
 • Pro nákup licence s členskou slevou kontaktujte provozní team

Servisní intervaly (pouze pro provozní team)

 • Týdenní kontrola
  • Kontrola a čištění čočky a třetího zrcadla: 1 týden (provádět ve čtvrtek před OMH)
 • Půlroční kontrola: (provést nejpozději 1.května 2018)
  • Výměna chladící vody
  • Kontrola prvního a druhého zrcadla
  • Vyčištění na namazání lineárních vedení. Používat pouze olej od dodavatele(v servisním kufříku)
  • Umytí nožů pod voštinou
  • Vyčištění mřížky na stropě
  • Vyčištění mřížky na vstupu ventilátoru

Tipy a triky

 • Konverze pdfka s embedded fonty (file-with-fonts.pdf) na křivky (file-with-outlines.pdf) tak, aby to sežral LightBurn: gs -o file-with-outlines.pdf -dNoOutputFonts -sDEVICE=pdfwrite file-with-fonts.pdf


Poznámky interní

 • rozměry 2200 x 1505 x 1040mm (servisní prostor za strojem 30cm)
 • odtah spalin 150mm
 • kompresor 6mm
 • chlazení 8mm
 • napájení 4x230V
 • průměr čoček 20mm
 • rozměry komory rpo zhášení 170x130x70cm

Manuály a dokumentace výrobce

Uživatelé i správci zařízení jsou povinni se seznámit s následujícími návody a při práci se zařízením je dodržovat: