Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

Kompresor

From Industra Labs
(Redirected from Makita AC1350)
Jump to navigation Jump to search
File:Obrazek.jpg
fotka stroje

Parametry

 • Status: Připravujeme(chybí hadice a příslušenství)
 • Napájení 230V
 • Výkon: 2kW
 • Maximální tlak: 10 bar (145 psi)
 • Výstup: 240 l/min 8.4cfm
 • Regulace: plynule regulovatelný tlak na výstupu
 • Návor: Lab_files\UserGuides\Makita AC1350\AC640.AC1300.AC1350_new.pdf

Obecná varování

 • Je zakázáno jakolikoliv rozebírat nebo modifikovat zařízení. S vyjímkou nastavení požadovaného výstupního tlaku.
 • Proud vzduchu nemiřte na osoby nebo zvířata
 • Kompresor nepřepravujte s nádrží pod tlakem.
 • Kompresor nesmí být používán nepřiměřeně, ale výhradně jen tak, jak je to doporučeno výrobcem,

aby bylo dosaženo takové bezpečnosti, že nebude moci být ohrožen uživatel ani osoby nacházející se v blízkosti.

 • Respektujte, že některé díly kompresoru, jako hlava a tlakové hadice mohou být velmi horké.
 • Nedotýkejte se těchto konstrukþních prvků, protože hrozí nebezpečí popálení (viz návod).
 • Při přepravě kompresoru používejte ke zvedání nebo tahání rukojeti nebo držadla (viz návod).
 • Děti nebo zvířata se musí zdržovat mimo pracovní oblast stroje.
 • Po ukončení práce kompresor vypněte, vypusťte vzduch ze zásobníku a odpojte zařízení z el. proudu.
 • Rozpoznáte-li jakékoliv poškození nebo nefunkčnost, přestaňte zařízení okamžitě používat. Označte zařízení cedulí "Mimo porvoz" a oznamte problém některému členovi Core.
 • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Malé stroje