ED Ultrasound

From Industra Labs
Jump to: navigation, search

Školení použití ultrazvukových čističek

Prekvizity

  • Obecná BOZP

Obsah

  • Bezpečnost obsluhy
  • Povolené chemikálie a postupy