Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

Deska Skoda

From Industra Labs
Revision as of 08:59, 20 May 2020 by Berkas1 (talk | contribs) (pridany kategorie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: OK
  • Typ: Litinová příměrná deska
  • Rozměry: 300x400mm
  • Orientační cena: 4000CZK

Obecná varování

  • Jedná se o precizní a drahou pomůcku pro přesná měření, při jejím používání na sebe berete odpovědnost za případné poškození
  • Povrch podložky nesmí být nijak mechanicky namáhán
  • Povrch podložky nesmí být při skladování ničím zatížen
  • Použití možné pouze s výslovným svolením vlastníka(Zoid)
  • Před použitím zkontrolujte zda je deska nepoškozená.
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Školení_Metalworks