Dot mode (laser)

From Industra Labs
Revision as of 11:31, 25 October 2019 by Berkas1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka právě prochází rekonstrukcí.

Nepoužívejte ji nyní jako zdroj informací - ty mohou být nepřesné nebo neaktuální.

Dot mode je specifický typ řezání laserem. Standardní řez probíha nepřerušeným paprskem, který po spuštění drží konstantní výkon až do konce řezání. Dot mode aktivuje laserový paprsek na pevně stanovenou dobu (hlava se nehýbe), poté je paprsek vypnut a hlava se posune dál o stanovenou vzdálenost na své trase. To umožní lepší odfuk spalin z materiálu a přesnější zaměření paprsku do materiálu. Je tedy vhodné dot mode použít pro řezání silnějších materiálů. Je použitelný se standardní a řeznou tryskou.

Použití

Řez silnějších materiálů. Možné použít se standardní i řeznou tryskou.

Nastavení

Dot mode je možné zapnout při nastavování libovolné operace Line. Je třeba aktivovat položku Dot mode a upravit hodnoty Spacing a Time.

Dotmode.png

Výchozí hodnoty

Nastavení Hodnota
Spacing 0.10 mm
Time 20 ms