ED Masters

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
 • Evidence členů (tištěná přihláška, var. symbol, záznam v intranetu)
 • Školení, úrovně:
  • BOZP a PO (záznam v intranetu, podepsaný protokol, revize školení)
  • Uživatel zařízení (záznam v intranetu, podepsaný protokol, revize školení)
  • Mistr zařízení - údržba, servis, normy, zákony (záznam v intranetu, podepsaný protokol o zaškolení, revize školení)
 • Vedení deníků
  • Poruchy, opravy a údržby zařízení
  • Kniha úrazů
  • Kniha požárů
 • Údržba, servis, úklid
 • Zákony, normy
 • Nákup materiálu