Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Čtvrteční OMH od 13. 10. 2020 do odvolání neprobíhají. Současní členové mají přístup umožněn v nezměněné podobě (včetně času OMH). Více informací zde.

ED Masters

From Industra Labs
Revision as of 03:21, 26 May 2019 by Killua (talk | contribs) (Created page with "Povinnosti správců ** Evidovat osoby odpovědné za provoz a obsluhu zařízení (záznam v intranetu, podepsaný protokol o zaškolení) ** Evidovat osoby odpovědné za...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Povinnosti správců

    • Evidovat osoby odpovědné za provoz a obsluhu zařízení (záznam v intranetu, podepsaný protokol o zaškolení)
    • Evidovat osoby odpovědné za údržbu a servis zařízení (záznam v intranetu, podepsaný protokol o zaškolení)
    • Zaškolovat k obsluze, údržbě a opravám laserů
    • Vést deník poruch, oprav a údržby zařízení