Difference between revisions of "Sunnko737G"

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
m (Berkas1 moved page EQ Sunnko737G to Sunnko737G)
(No difference)

Revision as of 10:12, 12 September 2019

fotka stroje

Parametry

  • Status: 1 [Připravujeme pro použití]
  • Příslušenství: nožní spínač, ruční elektrody, bruska na elektrody

Obecná varování

  • Používejte pouze na spojování baterií
  • Polaritu článků pečlivě kontrolujte, chyba může vést k požáru
  • Používejte pouze schválený spojovací materiál
  • Brousit a měnit elektrody smí jenom Core membeři
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Elektro