Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Kompresor

From Industra Labs
Revision as of 14:12, 3 July 2020 by Zoid (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
File:Obrazek.jpg
fotka stroje

Parametry

 • Status: Připravujeme(chybí hadice a příslušenství)
 • Napájení 230V
 • Výkon: 2kW
 • Maximální tlak: 10 bar (145 psi)
 • Výstup: 240 l/min 8.4cfm
 • Regulace: plynule regulovatelný tlak na výstupu
 • Návor: Lab_files\UserGuides\Makita AC1350\AC640.AC1300.AC1350_new.pdf

Obecná varování

 • Je zakázáno jakolikoliv rozebírat nebo modifikovat zařízení. S vyjímkou nastavení požadovaného výstupního tlaku.
 • Proud vzduchu nemiřte na osoby nebo zvířata
 • Kompresor nepřepravujte s nádrží pod tlakem.
 • Kompresor nesmí být používán nepřiměřeně, ale výhradně jen tak, jak je to doporučeno výrobcem,

aby bylo dosaženo takové bezpeþnosti, že nebude moci být ohrožen uživatel ani osoby nacházející se v blízkosti.

 • Respektujte, že některé díly kompresoru, jako hlava a tlakové hadice mohou být velmi horké.
 • Nedotýkejte se těchto konstrukþních prvků, protože hrozí nebezpečí popálení (viz návod).
 • Při přepravě kompresoru používejte ke zvedání nebo tahání rukojeti nebo držadla (viz návod).
 • Děti nebo zvířata se musí zdržovat mimo pracovní oblast stroje.
 • Po ukončení práce kompresor vypněte, vypusťte vzduch ze zásobníku a odpojte zařízení z el. proudu.
 • Rozpoznáte-li jakékoliv poškození nebo nefunkčnost, přestaňte zařízení okamžitě používat. Označte zařízení cedulí "Mimo porvoz" a oznamte problém některému členovi Core.
 • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Malé stroje