Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

PCB-Grav

From Industra Labs
Revision as of 15:32, 29 July 2020 by Zoid (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka právě prochází rekonstrukcí.

Nepoužívejte ji nyní jako zdroj informací - ty mohou být nepřesné nebo neaktuální.

Parametry

 • typ frézky: PCB Grav 220150
 • řídící elektronika: GRBL based
 • pracovní prostor: 220 x 150 x 40 mm
 • vřeteno: DC motor, otáčky nelze řídit Gcodem, pouze potenciometrem na řídicí jednotce, osa 5mm
 • průměr stopky nástroje: zatím jenom 3.175mm
 • pohony: krokové motory
 • vedení: nepodepřené tyče 8mm
 • osy: trapézové tyče
 • ovládací software: https://github.com/Denvi/Candle

Obecná varování

 • Testování zařízení není zatím dokončeno
 • _
 • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Výroba plošných spojů

Poznámky interní

 • GRBL je třeba odblokovat protože zatím nejsou instalovány endstopy
 • vřetenu bude potřeba vyměnnit kleštinu
 • vedení a trapézovou tyč X je třeba zkontrolovat
 • Fusion
  • sada nástrojů k importu je ve sdílené složce
  • vypnout chlazení v CAM(MANUFACTURE hned pod výběrem nástroje pro operaci, default je AIR použij Disabled)
  • nastavit správně počátek souřadnic na horní hranu stocku
 • Candle
  • pokud Candle nechce nastartovat, tak je třeba přepsat soubor settings.ini tím ze sdílené složky(https://github.com/Denvi/Candle/issues/173)
  • Probe commands pro sondu 1.6mm: G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92 Z1.6; G90
  • zkontolovat správný počátek souřadnic a polohu nástroje na vizualizaci
 • UGS platform
  • GRBL Status report, mask ($10) nastavit na samé 1