Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

Pravidla

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search


Pravidla provozu Industra LABu

Obecná pravidla Industry

 • nezasahujte do elektroinstalace
 • neopravujte žádné vybavení, pokud tato oprava není koordinována členy týmu
 • dodržovat pravidla barevných zón

Pravidla LABS

 • nepřemisťujte instalované vybavení
 • uklízejte svůj pracovní prostor do původního stavu (nebo ještě lepšího)
 • nemanipujte s projekty jiných lidí, pokud vám něco překáží, nahlaste to členům týmu
 • poškození či zničení jakéhokoli vybavení je třeba ihned hlásit core týmu
 • každý stroj může mít svoje specifická pravidla použití, definovaná v manuálu stroje nebo zde na Wiki
 • zákaz práce s organickými rozpouštědly, acetonovými barvami a jinými silně zapáchajícími látkami (práce možná na rampě před vchodem do Industry)
 • po dokončení práce uvést workshopové místnosti jedna a dva do původního stavu tak, aby je mohl další uživatel ihned použít

Přístupový systém

 • ztrátu karty nahlaste co nejdříve někomu z CORE týmu, abychom ji mohli zablokovat a nachystat novou
 • karta je nepřenosná
 • karta je vedená na vaše uživatelské ID a e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat nutné informace o LABS
 • je zakázáno používat cizí kartu
 • pokud naleznete cizí kartu, předejte ji prosím CORE týmu

Pravidla šicí dílny

 • Nepracujte se zařízením, které neumíte ovládat a nejste na něj proškoleni.
 • Neprovádějte nepovolené operace s šicími stroji - seřízení stroje servisem není zadarmo a bude zřejmě požadována Vaše finanční spoluúčast.
 • Neberte věci ze soukromé sekce, nejsou-li Vaše.
 • Pokud stroj nějak divně zní/pracuje přestaňte šít, ať stroj nezničíte. Zkontrolujte jestli je vše v pořádku (jehly, nitě, olej), poraďte se s jinými členy, atd.
 • Závady ihned nahlaste přes riot chat/mail/facebook zprávu.
 • Vypněte stroje a zařízení, když je opouštíte a přestanete používat.
 • Pokud něco vypotřebujete nebo použijete větší množství (druky, průchodky, speciální nitě, jehly a jiné), tak je dokupte a přineste nebo nahlaste, že nejsou a nějak nákup vyřešíme společně. Úplně nejlépe - přineste si co potřebujete.
 • Vracejte vše na svá místa.
 • Ukliďte po sobě, aby prostor mohli využívat i ostatní.
 • Zhasněte když jste poslední, kdo odchází z dílny.
 • Používejte věci k jejich účelu - nůžky na látku - na látku, nůžky na papír - na papír, atd.
 • Fialové řezací podložky nechávejte na stole, nestavte je do vertikální polohy, aby se neohýbaly.

Pravidla použití vybavení

 • používejte pouze vybavení na které máte platné zaškolení a v době, která odpovídá vašemu členství
 • respektujte pravidla použití stroje tak, jak jsou uvedena na jeho stránce

Pravidla pro použití počítačů

 • je zakázáno cokoli instalovat a odinstalovat, nebo vytvářet nové uživatelské účty
 • vaše data ukládejte do složky C:/user_data/<vase_jmeno> (/mnt/data1/<vase_jmeno> pro Linuxové stroje) (data uložená jinde mohou být kdykoli smazána při pravidelném čištění počítače)
 • neodpojujte od počítače žádné kabely
 • pokud po vás nebude nikdo PC používat, vypněte jej

Tato stránka popisuje základní informace o Industra Labs.

Možná by vás také mohly zajímat stránky Pravidla, Členství, Vybavení, Projekty, Školení, CORE team.