Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

Pravidla

From Industra Labs
Revision as of 19:38, 16 November 2018 by Zoid (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pravidla provozu Industra LABu

Obecná pravidla Industry

 • Nikoho svými činy neomezuj
 • Nezasahuj do elektroinstalace
 • Neopravuj žádné vybavení, pokud tato oprava není koordinována členy teamu

Pravidla Oplatkárny

 • Nepřemisťuj instalované vybavení
 • Uklízej svůj pracovní prostor, minimálně však od původního stavu
 • Nemanipuj s projekty jiných lidí, pokud ti něco překáží nahlaš to členům teamu

Pravidla šicí dílny

Pravidla použití vybavení

 • Používej pouze vybavení na které máš platné zaškolení a v době která odpovídá tvému členství
 • Respektuj pravidla použití stroje tak jak jsou uvedena na jeho stránce

Pravidla pro použití počítačů

 • je zakázáno instalovat vlastní aplikace nebo vytvářet nové uživatelské účty
 • neodpojujte od počítače žádné kabely
 • pokud po vás nebude nikdo PC používat, vypněte jej
 • nenechávejte na počítačích svoje data, počtače jsou pravidelně čištěny a mazány