Pravidla

From Industra Labs
Revision as of 01:25, 11 September 2019 by Berkas1 (talk | contribs) (Berkas1 moved page RU to Pravidla)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Pravidla provozu Industra LABu

Obecná pravidla Industry

  • nezasahujte do elektroinstalace
  • neopravujte žádné vybavení, pokud tato oprava není koordinována členy týmu

Pravidla Oplatkárny

  • nepřemisťujte instalované vybavení
  • uklízejte svůj pracovní prostor do původního stavu (nebo ještě lepšího)
  • nemanipujte s projekty jiných lidí, pokud vám něco překáží, nahlaste to členům týmu

Pravidla šicí dílny

Pravidla použití vybavení

  • používejte pouze vybavení na které máte platné zaškolení a v době, která odpovídá vašemu členství
  • respektujte pravidla použití stroje tak, jak jsou uvedena na jeho stránce

Pravidla pro použití počítačů

  • je zakázáno instalovat vlastní aplikace nebo vytvářet nové uživatelské účty
  • neodpojujte od počítače žádné kabely
  • pokud po vás nebude nikdo PC používat, vypněte jej