Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

Pravidla

From Industra Labs
Revision as of 00:30, 17 November 2018 by Berkas1 (talk | contribs) (vykani)
Jump to navigation Jump to search


Pravidla provozu Industra LABu

Obecná pravidla Industry

  • nezasahujte do elektroinstalace
  • neopravujte žádné vybavení, pokud tato oprava není koordinována členy týmu

Pravidla Oplatkárny

  • nepřemisťujte instalované vybavení
  • uklízejte svůj pracovní prostor do původního stavu (nebo ještě lepšího)
  • nemanipujte s projekty jiných lidí, pokud vám něco překáží, nahlaste to členům týmu

Pravidla šicí dílny

Pravidla použití vybavení

  • používejte pouze vybavení na které máte platné zaškolení a v době, která odpovídá vašemu členství
  • respektujte pravidla použití stroje tak, jak jsou uvedena na jeho stránce

Pravidla pro použití počítačů

  • je zakázáno instalovat vlastní aplikace nebo vytvářet nové uživatelské účty
  • neodpojujte od počítače žádné kabely
  • pokud po vás nebude nikdo PC používat, vypněte jej