Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Projekty

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search

Projekty podporované Industra Labs

Hortio Projekt systému pro horizontální zahrady

Template