Obnoven provozu všech částí Industry

Vzhledem k uvolňování ochranných opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 Industra obnovuje provoz. V platnosti však zůstává povinnost nosit roušky v prostorách Industry.

Cite This Page

Jump to navigation Jump to search
Error: could not find any revision for the page "ED HotCutter" with the revision ID 23.