Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Block log

Jump to navigation Jump to search

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not listed. See the block list for the list of currently operational bans and blocks.

Logs

No matching items in log.