Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

UltrasonicCleaner DigitalPro

From Industra Labs
Revision as of 08:54, 22 January 2021 by Zoid (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Error creating thumbnail: File missing

Parametry

  • Status: 1 [OK]
  • Typ: Ultrazvuková čistička s ohřevem
  • Možnosti: Nastavení časovače běhu a teploty

Obecná varování

  • Nesmí se používat žíravé ani hořlavé roztoky pro čištění
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Malé_stroje