Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

Difference between revisions of "Vývěva"

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
m (pridana kategorie)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Vybavení]]
 
[[File:Vyveva.jpg|thumb|fotka stroje]]
 
[[File:Vyveva.jpg|thumb|fotka stroje]]
 
==Parametry==
 
==Parametry==

Revision as of 08:56, 20 May 2020

fotka stroje

Parametry

 • Status: OK

Obecná varování

 • nenechávejte dlouho komoru vakuovanou, může docházet k deformaci plexiskla
 • Manipulujte s víkem komory tak, aby zůstávalo ve vodorovné poloze (aby nevytékal olej z manometru)
 • Před vypnutím vývěvy vždy zavřete kohout na hrnci, tak aby nedocházelo ke zpětnému chodu vývěvy
 • nevkládejte do komory materiál který by mohl poškodit vývěvu
  • hořlavé chemikálie
  • kyseliny
  • prašné materiály
  • těkavé látky
  • materiál, který může být po změně objemu nasát do vývěvy
 • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením školení

Checklist před použitím

  • zkontrolujte hladinu oleje (doplní na požádání Core team, Ecolube HM32)
   měrka oleje
  • sundejte žlutě označenou krytku "Exhaust cap" v horní části vývěvy
  • zkontrolujte krycí plexi komory zda není deformováno nebo zda na něm nejsou praskliny
 • Checklist po použití
  • zkotrolujte zda je komora čistá
  • vraťte žlutě označenou krytku "Exhaust cap" v horní části vývěvy

Postup použití

 1. Zkotrolujte všechny body checklistu před použitím
 2. Vložte vakuovaný materiál do komory
 3. komoru uzavřete poklopem
 4. zastavte oba kohouty
 5. zapněte vývěvu
 6. otevřete odsávací kohout komory
 7. počkejte na dosažení požadovaného podtlaku
 8. uzavřete odsávací kohout
 9. vypněte vývěvu
 10. počkejte požadovanou dobu
 11. otevřete nasávací kohout komory na její opětovné natlakování