Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Pravidla

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search


Pravidla provozu Industra LABu

Obecná pravidla Industry

 • nezasahujte do elektroinstalace
 • neopravujte žádné vybavení, pokud tato oprava není koordinována členy týmu
 • dodržovat pravidla barevných zón

Pravidla LABS

 • nepřemisťujte instalované vybavení
 • uklízejte svůj pracovní prostor do původního stavu (nebo ještě lepšího)
 • nemanipujte s projekty jiných lidí, pokud vám něco překáží, nahlaste to členům týmu
 • poškození či zničení jakéhokoli vybavení je třeba ihned hlásit core týmu
 • každý stroj může mít svoje specifická pravidla použití, definovaná v manuálu stroje nebo zde na Wiki
 • zákaz práce s organickými rozpouštědly, acetonovými barvami a jinými silně zapáchajícími látkami (práce možná na rampě před vchodem do Industry)
 • po dokončení práce uvést workshopové místnosti jedna a dva do původního stavu tak, aby je mohl další uživatel ihned použít

Přístupový systém

 • ztrátu karty nahlaste co nejdříve někomu z CORE týmu, abychom ji mohli zablokovat a nachystat novou
 • karta je nepřenosná
 • karta je vedená na vaše uživatelské ID a e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat nutné informace o LABS
 • je zakázáno používat cizí kartu
 • pokud naleznete cizí kartu, předejte ji prosím CORE týmu

Pravidla šicí dílny

 • Nepracujte se zařízením, které neumíte ovládat a nejste na něj proškoleni.
 • Neprovádějte nepovolené operace s šicími stroji - seřízení stroje servisem není zadarmo a bude zřejmě požadována Vaše finanční spoluúčast.
 • Neberte věci ze soukromé sekce, nejsou-li Vaše.
 • Pokud stroj nějak divně zní/pracuje přestaňte šít, ať stroj nezničíte. Zkontrolujte jestli je vše v pořádku (jehly, nitě, olej), poraďte se s jinými členy, atd.
 • Závady ihned nahlaste přes riot chat/mail/facebook zprávu.
 • Vypněte stroje a zařízení, když je opouštíte a přestanete používat.
 • Pokud něco vypotřebujete nebo použijete větší množství (druky, průchodky, speciální nitě, jehly a jiné), tak je dokupte a přineste nebo nahlaste, že nejsou a nějak nákup vyřešíme společně. Úplně nejlépe - přineste si co potřebujete.
 • Vracejte vše na svá místa.
 • Ukliďte po sobě, aby prostor mohli využívat i ostatní.
 • Zhasněte když jste poslední, kdo odchází z dílny.
 • Používejte věci k jejich účelu - nůžky na látku - na látku, nůžky na papír - na papír, atd.
 • Fialové řezací podložky nechávejte na stole, nestavte je do vertikální polohy, aby se neohýbaly.

Pravidla použití vybavení

 • používejte pouze vybavení na které máte platné zaškolení a v době, která odpovídá vašemu členství
 • respektujte pravidla použití stroje tak, jak jsou uvedena na jeho stránce

Pravidla pro použití počítačů

 • je zakázáno cokoli instalovat a odinstalovat, nebo vytvářet nové uživatelské účty
 • vaše data ukládejte do složky C:/user_data/<vase_jmeno> (/mnt/data1/<vase_jmeno> pro Linuxové stroje) (data uložená jinde mohou být kdykoli smazána při pravidelném čištění počítače)
 • neodpojujte od počítače žádné kabely
 • pokud po vás nebude nikdo PC používat, vypněte jej

Tato stránka popisuje základní informace o Industra Labs.

Možná by vás také mohly zajímat stránky Pravidla, Členství, Vybavení, Projekty, Školení, CORE team.