Školení BOZP

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search

Základní zákonem požadované školení.

Prekvizity

  • žádné

Obsah

  • bezpečný pohyb po areálu
  • únikové východy
  • požární specifika labů
  • bezpečnostní specifika labů
  • pravidla práce s elektrickými zařízeními