Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Školení CutSew

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search

Školení pro šicí dílnu.

Prekvizity

  • Obecná BOZP

Obsah

  • Obsluha šicích strojů
  • Obsluha příslušenství
    • řezačky, zatavovače pruhů, ručního nýtovacího lisu, atd.
  • povolené materiály
  • řešení běžných komplikací