Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Více informací na zde.

GIC-2500-356

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: OK
  • Typ stroje: průmyslový coverlock
  • Systém jehly: UY 128 GAS

Obecná varování

  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením CutSew