Hodinky

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: OK
  • Norma: ČSN 251811
  • Přesnost: 0.01mm
  • Rozsah: 3mm
  • Hroty: kuličkový, safírový, plochý a plochý dlouhý

Obecná varování

  • Použití možné pouze s výslovným svolením vlastníka(Zoid)
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením Školení_Metalworks