Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Labman

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search

Labman je přístupový systém využívaný v LABS pro přístup ke strojům a ke skříňkám s vybavením. Tato stránka popisuje používání systému a řešení případných problémů.


Použití

Testovací provoz:

Systém je aktuálně v testovacím provozu. Jakékoli chyby prosím ihned hlaste Šimonovi nebo Ondrovi.


Každý člen dostane (po absolvování BOZP školení) svoji přístupovou kartu. Karta umožní přístup na jednotlivé stroje dle absolvovaných školení. Přihlášení na stroj (případně jeho zapnutí) provedete přiložením karty na čtečku. Úspěšné příhlášení je indikováno pípnutím a zobrazením vašeho jména na displeji. Po skončení práce se strojem je nutné se odhlásit a to přiložením prstu na patřičné (jediné) tlačítko na čtečce.

Většina strojů se aktivuje jednorázovým přiložením. Laser vyžaduje opakované přikládání karty.


Použití na laseru

Při zahájení práce na laseru je nutné přiložit kartu stejně jako u všech ostatních strojů. Během pálení je ale nutné kartu pravidelně přiložit (každých x minut). Na nutnost přiložení jste upozorněni zvukovým signálem. Pokud nedojde k opětovnému přiložení karty, bude činnost laseru zastavena. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby laser nebyl ponechán bez dozoru (požár, mechanické poškození, ...).


Vydání karty

Karta je vydána každému členovi po absolvování BOZP školení. Toto vydání je zpoplatňeno částkou 50Kč.

Ztráta karty

Ztrátu karty prosím ihned nahlaste někomu z core týmu. Ztracenou kartu zablokujeme a nachystáme novou.


Tato stránka popisuje základní informace o Industra Labs.

Možná by vás také mohly zajímat stránky Pravidla, Členství, Vybavení, Projekty, Školení, CORE team.