Minerva129

From Industra Labs
Jump to: navigation, search
fotka stroje

Parametry

  • Status: 4 [OK]

Obecná varování

  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením CutSew