Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Optimalizace gravírování (laser)

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search


Při gravírování více objektů během jednoho výpalu je vhodné nechat optimalizovat trasu hlavy. Na kvalitě gravírování se nic nezmění, ale sníží se čas výpalu.

Teorie a výchozí nastavení

Příklad

Ve výchozím nastavení laser gravíruje od levého spodního rohu nahoru. Pokud gravírujete například dva texty, mezi kterými je mezera (viz ukázka), hlava neustále přejíždí i přes prázdnou oblast uprostřed, což spotřebuje velké množství času. Tento výpal zabere cca 17 minut a vypadá nějak takto (červené čáry jsou přejezd bez aktivního laseru, černé včetně něj):

Výpal bez optimalizace drah


Zapnutí optimalizace

Optimalizaci je možné zapnout v nastavení gravírování (barvy), tedy v okně ve kterém se nastavuje rychlost a výkon. Zde jsou tři možnosti, výchozí je Fill all shapes at once. Pro zapnutí optimalizace využijeme volbu Fill groups together, která zajistí gravírování po jednotlivých prvcích.

Nastavení optimalizace
Výpal s tímto nastavením zabere cca 12 minut a bude vypadat následovně:
Výpal s optimalizací drah