Provoz Industry pozastaven

Vzhledem k nemožnosti prodloužit nájemní smlouvu se Industra musí přesunout. Od 18. 2. 2021 je tedy provoz pozastaven. Více informací na této stránce. Děkujeme za pochopení.

SilentAir

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search
fotka stroje

Parametry

  • Status: Mimo provoz
  • Objem oleje: cca 300ml

Obecná varování

  • Před každým použitím kontrolujte hladinu oleje.
  • Kompresor slouží výhradně pro CNC jako zdroj vzduchu pro polohovací válce. Kompresor nemá dostatečný objem vzduchu pro jiná zařízení jako je laser nebo pila.
  • Rozpoznáte-li jakékoliv poškození nebo nefunkčnost, přestaňte zařízení okamžitě používat. Označte zařízení cedulí "Mimo provoz" a oznamte problém některému členovi Core.
  • Před připojením kompresoru k CNC proveďte jeho natlakování. Připojení prázdného kompresoru má za následek průběžný únik vzduchu nenastavenými válci, který zabrání kompresoru ve vypnutí a vede následně k přehřátí stroje.
  • Vzdušník je nezbytné po ukončení provozu vypustit.
  • Zařízení smí využívat uživatelé s proškolením školení

Provozní denník

2.4.2023 Výměna oleje, výměna těsnění ve změtné klapce. Zoid