Informace o provozu Industry

Vzhledem k ochranným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 je v platnosti povinnost nosit roušky v prostorách Industry. Otevřenost jednotlivých částí industry se řídí aktuálně platnými opatřeními.

User talk:Berkas1

From Industra Labs
Jump to navigation Jump to search

There is currently no text in this page. You can search for this page title in other pages, or search the related logs, but you do not have permission to create this page.